HEEFT U VOLDOENDE PENSIOEN OPGEBOUWD?

Oudedagvoorzieningen

Een jaarlijks stijgende AOW-uitkering. Geïndexeerde uitkeringen van de collectieve pensioenregeling of het pensioenfonds via uw werkgever. Dit alles aangevuld met gegarandeerde uitkeringen van uw levensverzekering. Pensioen leeftijd 65 jaar ?

Allemaal zekerheden die tot het verleden behoren. De pensioenleeftijd, de hoogte van de AOW-uitkering (volgens sommigen zelfs het bestaan ervan), de hoogte van de collectieve of pensioenfondsuitkeringen, wie het weet mag het zeggen. Daarmee vergeleken zijn de in het verleden afgesloten individuele pensioenregelingen nog het meest overeind gebleven. Maar nog wel gebaseerd op een zekere en stijgende AOW-uitkering op latere leeftijden.

Hoog tijd om zelf het heft in handen te nemen. Voor iedereen die zelf wil bepalen om te stoppen met werken op een zelf gekozen tijdstip met de zekerheid van een zelf gekozen uitkering. De adviseurs van Diener & Simons staan voor u klaar om u te helpen bij een persoonlijk advies. Het begint bij een inventarisatie van de huidige stand van zaken. Daarbij wordt alles meegenomen; ook de risico’s in geval van echtscheiding, ontslag, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Op basis daarvan kan bepaald worden wat er nodig is voor een veilige oudedagsvoorziening.

Realistisch, want als u met pensioen gaat zijn de kinderen over het algemeen de deur uit en uw woonlasten lager. Ook voor werkgevers is het zaak om de pensioenregeling voor het personeel aan te passen, dit om de kosten beheersbaar te houden. Diener & Simons kan het voor u inzichtelijk maken, neem daarom contact met ons op.

Diener & Simons Financieel Adviseurs. Altijd een passend advies!